POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.belbazaar.pl jest Bel Bazaar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, NIP 525-23-30-544 KRS 0000231252.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).a także obowiązków wynikających z RODO, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Bel Bazaar Sp. z o.o. jako Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające skuteczną ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.
 5. Celem zbierania i przetwarzania danych jest:
  - składanie zamówień,
  - realizacja umowy sprzedaży,
  - kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami sprzedaży.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
  - pracownicy, współpracownicy Administratora, przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych,
  - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie z usługi transportu lub dostarczenia towaru przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi (DHL i DTS) realizującemu dostawy przesyłek, wyłącznie w celu realizacji takiej umowy sprzedaży/dostarczenia. Przewoźnik ten jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa,
  - podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  - podmioty pośredniczące, realizujące płatności elektroniczne lub za pomocą kart, które na podstawie odpowiednich umów realizują płatności na rzecz Bel Bazaar Sp. z o.o. Podmioty te zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
  - dostępu do danych,
  - sprostowania danych,
  - usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane do czasu obowiązywania i wykonania umowy, a w szczególności:
  a. obsługi klientów po fakcie sprzedaży (np. reklamacje),
  b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).
 9. Zmianę danych osobowych Klient może przeprowadzić samodzielnie poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres: domoteka@belbazaar.pl.
 10. Usunięcie danych osobowych Klienta następuje poprzez wysłanie wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres: domoteka@belbazaar.pl.
 11. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Bel Bazaar Sp. z o. o. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bel Bazaar Sp z oo z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, NIP 525-23-30-544, KRS 0000231252.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  ● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  ● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  ● utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  ● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  ● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  ● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  ● „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  ● „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Sekcję polityka cookies opracowano na podstawie wzoru, do którego ma prawo autorskie firma IAB Polska i zamieszczonego na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl/